Aktualności

2020-07-15 Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do żłobka Królewna Śnieżka zostanie ukończona z dniem 20.07.2020r.  O wynikach rekrutacji rodzice dzieci przyjętych do żłobka zostaną poinformowani telefoniczne.

Czytaj więcej...

2020-05-25 Otwarcie żłobka

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym nasz żłobek wznowił funkcjonowanie. Wróciły dzieci, których rodzice zadeklarowali powrót do placówki 25 maja 2020r. Jęsli chodzi o wyniki kwalifikacji dot. powrotu w czerwcu, bedę kontaktować się z Państwem telefoniczne. Mam jeszcze dla Państwa dwie dobre wiadomości: 1. Urząd Miasta Poznania wyraził zgodę na urlopowanie...

Czytaj więcej...

2020-05-06 Zamknięcie żłobka

Miasto Poznań jako podmiot prowadzący zaleca zamknięcie żłobka od dnia 6 maja 2020r. do czasu, w którym możliwym będzie zapewnienie pełnego bezpieczeństa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV 2 do 24 maja 2020r. decyzję taką podjęto kierując się możliwością wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i pracowników. Rozporządzenie Rady Ministrów z...

Czytaj więcej...

2020-04-14 Żłobek nieczynny

10 kwietnia 2020r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2020r poz.326, z późn. zm) rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w...

Czytaj więcej...

2020-03-26 Żłobek nieczynny

Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2020r. - w terminie od 26.03.2020 do 10.04.2020 żłobek będzie nieczynny w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W sprawach pilnych proszę dzwonić  pod numer telefonu 605 999 865

Czytaj więcej...

2020-03-11 Żłobek nieczynny

Decyzją Prezydenta Miasta Poznania, od dnia 11.03.2020r. do dnia 25.03.2020r.  żłobek będzie nieczynny. UWAGA ! Termin może ulec zmianie. W razie pilnego kontaktu proszę dzwonić pod numer telefonu 605 999 865.

Czytaj więcej...

2020-02-01 Opłaty

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku są zgodne z Uchwałą nr XV/244/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 09.07.2019. 1. Od 01-02-2020r.  miesięczna stała opłata określona przedmiotową Uchwałą wynosi - 531,96 zł i ulega corocznie z dniem 1 lutego waloryzacji o śrenioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa...

Czytaj więcej...

2019-11-14 Informacja o trwałości projektu

Informujemy, iż 10 miejcs w żłobku funkcjonuje w ramach trwałości projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka" realizowanego w okresie od 01.06.2013r. do 31.12.2014r. dofinansowanego z EFS w ramach POKL

Czytaj więcej...