Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do żłobka Królewna Śnieżka zostanie ukończona z dniem 20.07.2020r. 

O wynikach rekrutacji rodzice dzieci przyjętych do żłobka zostaną poinformowani telefoniczne.