Informacja o trwałości projektu

Informujemy, iż 10 miejcs w żłobku funkcjonuje w ramach trwałości projektu "Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka" realizowanego w okresie od 01.06.2013r. do 31.12.2014r. dofinansowanego z EFS w ramach POKL