Rekrutacja

Składanie wniosków odbywa się drogą elektroniczną

https://nabor.Pcss.pl/poznan/zlobek/nabor

Wniosek należy wypełnić, wydrukować, potwierdzić ztrudnienie w zakładzie pracy oraz dostarczyć do żłobka I preferencji.